سوابق کاری

رزمه کاری نسرین شمسی

توضیح : (( مشخصات )) نام و نام خانوادگی: نسرین شمسی متولد: ۱/۶/۱۳۵۸ آدرس پست الکترونیکی:INFO @NASRINSHAMS.COM تحصیلات:دانشجوی دکترا در رشته حقوق خصوصی ،مدارک و افتخارات

توضیح : ـ مدرس دانشگاه های برتر ایران ( دانشگاه پیام مرکز دماوند- یادگار امام – آزاد و پیام فیروز کو ه و ............) ـ کارشناس ارشد حقوق بین الملل ـ دانشجوی دکتری حقوق خصوصی ـ عضو هیئت علمی گروه حقوق جامعه بین المللی توسعه ارتباطات بین دانشگاهی ـ مدیر عامل شرکت ویدا نوین آرشا ـ مدیر مسول نشریه چرخ صنعت ـ رئیس هیات مدیره موسسه بین المللی حقوقی ژیوان ـ موسس استار تاپ دوستت ـ عضو فعال حقوق رسانه ـ کارشناس حقوقی شرکت ها و اُرگان های مختلف ـ نویسنده مقالات متعدد منتشر شده در گرند انگلستان ـ مولف کتب حقوقی و مولف اولین کتاب حفظ مواد قانونی به شیوه عدم فراموشی (آنی آموز آیین دادرسی مدنی) ـ دارای لوح تقدیر مقاله منتخب بین المللی از دانشگاه شهید بهشتیمهارت ها

توضیح : ـ بنیانگذار ارائه مطالب حقوقی به زبان ساده ـ مدرس زبان بدن در حرفه ی وکالت ـ مدرس اجرا و همایش ها ـ مدرس فن بیان تخصصی در وکالت ـ دارای گواهی نامه ICDLدوره های برگزار کننده

توضیح : ـ برگزار کننده ی سمینار های دوره ایی حقوق جزا در دانشگاه مرکز دماوند ، به مدت حدوداً ۸۰ ساعت . ـ برگزار کننده سمینارهای دوره ایی حقوق مدنی در دانشگاه مرکز دماوند ، به مدت حدوداً ۱۰۰ ساعت. ـ برگزار کننده سمینارهای دوره ایی حقوق تجارت در دانشگاه مرکز دماوند ، به مدت حدوداً ۷۰ ساعت . ـ برگزار کننده سمینار های مختلف به مدت حدوداً ۳۰۰۰ ساعت در د انشگاه های پیام دماوند ،یادگار امام و....... . ـ برگزار کننده کارگاه های دوره ایی حقوقی (مهر آری یا نه )به مدت ۱۲ ساعت به بالا در دانشگاه های پیام دماوند و ......... . ـ برگزار کننده کارگاه های دوره ایی حقوقی ، نگارش داد خواست های حقوقی به مدت ۱۴ ساعت به بالا در دانشگاه های پیام دماوند و ......... . ـ برگزار کننده کارگاه های دوره ایی حقوقی ، نگارش لایحه دادگاه بدوی و تجدید نظر، به مدت ۱۲ ساعت به بالا در دانشگاه های فیرزکوه و ......... . ـ برگزار کننده کارگاه های دوره ایی حقوقی ، چگونه چک بنویسیم؟ به مدت ۱۹ ساعت به بالا در دانشگاه های یادگار امام و ......... . ـ برگزار کننده کارگاه های دوره ایی حقوقی ، نفقه چیست و چرا ؟ به مدت ۱۷ ساعت به بالا در دانشگاه های پیام دماوند و ......... . ـ برگزار کننده کارگاه های دوره ایی حقوقی ، تنظیم قرردادهای کارگر کارفرما به مدت ۱۳ ساعت به بالا در دانشگاه های پیام دماوند و ......... . ـ برگزار کننده کارگاه های دوره ایی حقوقی ، بررسی ابعاد کیفری چک به مدت ۱۸ ساعت به بالا در دانشگاه های فیروز کوه و ........ . ـ برگزار کننده کارگاه های دوره ایی حقوقی ، چک صیادی چیست و نحوه استفاده؟به مدت ۱۶ ساعت به بالا در دانشگاه های یادگار امام و ....... . ـ برگزار کننده کارگاه های دوره ایی حقوقی ، زبان بدن یک وکیل به مدت ۱۴ ساعت به بالا در دانشگاه های پیام دماوند و ....... ـ برگزار کننده کارگاه های دوره ایی حقوقی ، تثبیت حافظه برای دانشجویان حقوق به مدت ۲۰ساعت به بالا در دانشگاه های فیروزکوه و ......... . ـ برگزار کننده کارگاه های دوره ایی حقوقی ، بررسی مواد قانونی ارث در فرهنگ های مختلف به مدت ۱۶ساعت به بالا در دانشگاه های یادگار امام و .......... . ـ برگزار کننده کارگاه های دوره ایی حقوقی ، بررسی نحوه و انواع ورشستگی به مدت ۱۸ساعت به بالا در دانشگاه های پیام دماوند و ............. . ـ برگزار کننده کارگاه های دوره ایی حقوقی ، ثبت شرکتها به مدت ۱۹ ساعت به بالا در دانشگاها های فیروز کوه و ......... . ـ برگزار کننده کارگاه های دوره ایی حقوقی ، ثبت برند و مراحل انجام آن به مدت ۲۰ ساعت به بالا در دانشگاه های پیام دماوند و......... . ـ برگزار کننده کارگاه های تخصصی،حقوقی و ثبتی به مدت حدوداً ۲۰۰۰ ساعت به بالا در دانشگاه های یادگار امام و .......... . ـ ۷ سال مشاور اساتیدا دانشگاه حقوق در امور اجرایی قوانین . ـ ۷ سال مشاور دانشجویان حقوق در امور پرونده های اجرایی، حقوقی ، کیفری و ثبتی . ـ برگزارکننده دو دوره کلاس های آمادگی وکالت. ـ برگزاری همایش ها و سخنرانی ها به مدت حدوداً ۲۵۰۰ ساعت در اُرگان ها و شرکت ها و محفل های اجتماعی تهران و حومه . ـ مشاوره حقوقی ، کیفری ، خانوادگی به مدت حدوداً ۷۵۰۰ساعت . ـ تدریس حقوقی در دانشگاه ها و مراکز علمی و اجتماعی به مدت حدوداً۷۰۰۰ ساعت .