لیست خبرها

معاون آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و دانشجویی دانشگاه پیام نور استان تهران اعلام کرد؛

برگزاری دوره های جدید مهارتی و کاربردی مبتنی بر نیاز جامعه معاون آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و دانشجویی دانشگاه پیام نور استان تهران از برگزاری دوره های جدید مهارتی و کاربردی مبتنی بر نیاز جامعه در سال جدید خبر داد.

مشاهده کامل

رئیس دانشگاه پیام نور مرکز دماوند خبر داد: برگزاری اولین همایش تخصصی حفظ مواد قانونی، آیین دادرسی مدنی به شیوه ابتکاری و انحصاری (برای اولین بار درکشور ) در دانشگاه پیام نور مرکز دماوند

رئیس دانشگاه پیام نور مرکز دماوند خبر داد: برگزاری اولین همایش تخصصی حفظ مواد قانونی، آیین دادرسی مدنی به شیوه ابتکاری و انحصاری (برای اولین بار درکشور ) در دانشگاه پیام نور مرکز دماوند

مشاهده کامل

پسرم بهم نفقه نمیده

اگر پدر و مادر عدم تمکن مالی داشته باشند و فرزند دارا باشد پدر و مادر می توانند از دادگاه تقاضا نمایند که مشمول نفقه از جانب فرزندشان شوند و این در صورتی است که این دو شرط یعنی عدم توانمندی مالی پدرو مادر و توانمندی مالی فرزند اثبات شود.

مشاهده کامل