لیست خبرها

رئیس دانشگاه پیام نور مرکز دماوند خبر داد: برگزاری اولین همایش تخصصی حفظ مواد قانونی، آیین دادرسی مدنی به شیوه ابتکاری و انحصاری (برای اولین بار درکشور ) در دانشگاه پیام نور مرکز دماوند

رئیس دانشگاه پیام نور مرکز دماوند خبر داد: برگزاری اولین همایش تخصصی حفظ مواد قانونی، آیین دادرسی مدنی به شیوه ابتکاری و انحصاری (برای اولین بار درکشور ) در دانشگاه پیام نور مرکز دماوند

مشاهده کامل

معاون آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و دانشجویی دانشگاه پیام نور استان تهران اعلام کرد؛

برگزاری دوره های جدید مهارتی و کاربردی مبتنی بر نیاز جامعه . معاون آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و دانشجویی دانشگاه پیام نور استان تهران از برگزاری دوره های جدید مهارتی و کاربردی مبتنی بر نیاز جامعه در سال جدید خبر داد.

مشاهده کامل